In memorial

TIST
02/ April 2007- 29 Januari 2018.
 

Tist was a tomcat who loved to be outside or laying around inside where it's warm. He beared the dogs like they beared him. Especialy Miloschka loved to play with him but 'Tist' was rather be left alone .

Tist was een poes die heel graag buiten was, maar ook kon genieten van lekker warm binnen te liggen. Hij verdraagde de honden en zij verdroegen hem. Vooral Miloschka wou altijd graag met hem spelen, maar Tist werd soms liever met rust gelaten.

    

Cascha Du Pré Du Château

15 april 2003-14 januari 2016

Father : Tersky du Pré du Château

Mother : Zarka du Pré du Château

Our Casha was with her 12 years  provisionally the oldest of our dogs , she's a real Borzoi and stubbornly and only comes to you when she felded like it.She's always fond of her peace, altough she draws more to us the recent years.  The last two months she got a tumor on her schoulder,that growed very qiuckly. The 14the of Januar she lost her battle and we had to let her go.

Onze Cascha was een echte barzoi, ze zal komen als zij zin heeft en anders niet. Ze is altijd al op haar rust gesteld geweest, alhoewel ze de laatste jaren meer naar ons toe trok. De laatste 2 maanden kreeg ze een gezwel aan haar schouder, dat heel snel groeide. 14 Januari was haar vechtlust weg en hebben we haar moeten laten inslapen. 

Rest in peace Cascha/ Rust zacht Cascha

 

Zenca of Wisinskaja.

- 22 December 2000-20 december 2013

- Father:  Pjotrilich van Wisinskaja

- Mother :  Xillemor van Wisinskaja

Our first Borzoi togheter with sister Zoloschka ( died of  a heart issue) .

Zenca was a fantastic Borzoi a great character a strong health , a mother to all dogs who crossed her route , she helped raising all dogs we had in our family. A magnificent personality!Big was our sadness when she was going to leave us after almost 13 years . But what a great live she had !

Onze eerste barzoi, samen met zus Zoloschka die na een jaar al stierf. Zenca was een fantastische barzoi, een geweldig karakter, een een sterke gezondheid. Ze was als een moeder voor alle honden die na haar kwamen, ze heeft met allemaal geholpen ze groot te brengen. Groot was ons verdriet toen ze ons ging verlaten, bijna 13 jaar. Maar ze had haar leven gehad, ze was op…

Rest in peace, lovely Zenca./Rust zacht, lieve Zenca.

 

Bliskaja du Pré du Chateau

- 29 April 2002-08 Maart 2012

- Father :  Zadkine du Pré du Chateau

- Mother :  Volga du Pré du Château

Bliska was short to describe a rascal, playing wild , a clown but most of all a sweet and dedicated Borzoi. A real teddy bear .At the age of 10 she got lungcancer and passed away. we will never forget her .

Bliska was, kort te omschrijven  een speelvogel, deugeniet, clown maar vooral lieve barzoi. En een echte knuffelbeer. Op 10 jarige leeftijd kreeg ze longkanker en is hieraan gestorven. We zullen haar nooit vergeten.

Rest in peace, my dear Bliska. Rust zacht lieve Bliskaja

 

Zoloschka of Wisinskaja

- 22 December 2000- 16 December 2001

- Father : Pjotrilich van Wisinskaja

- Mother :  Xillemor van Wisinskaja

Zoloschka wa our first Borzoi, togheter with her sister Zenca . After not even one year she died suddenly and totatly unexpected. You left your sister Zenca behind, al alone. Too short you were with us.

Zoloschka was onze eerste barzoi, samen met haar zus Zenca. Na nog geen jaar stierf ze heel plotseling en geheel onverwacht. Je leit je zus Zenca alleen achter. Veel te kort was je bij ons.

Rest in peace ,lovely Zoloschka. Rust zacht lieve Zoloschka.