Who we are / Wie zijn wij

             

             

We are Eddy van Hoof and Bianca Bekers, we met each other during the summer of 1997. In December 1999 we bought our first house together, where we still live . After a major renovation off the house, Eddy had a big dream , to get himself a new 'Borzoi' dog.

Myself had never seen or heard of of a 'real' Borzoi after a bit of research we ended up in the kennel  Wisinskaja' in Putte, Belgium. 

We had already decided to get ourselves two 'Borzoi' bitches, because we felt that when we are out working, a dog should 't be alone, it would be a bit sad.

December 22 in 2000 there was a brooding place of puppy Borzoi's, full expectations we went to see. Immediately in love we choose our puppies. So Zenca and Zoloschka joined our family in the beginning  of march 2001.

From that day on we lost our hearts to the 'Borzoi'. 

Still sad I inform you we lost Zoloschka  after having a heart artery rupture, so Zenca was left alone.

We wanted as quickly as possible to fill the gap in our family and get ourselves a new Borzoi, we ended up at the kennel 'Du pre du Chateau' and bought in the early 2002 'Bliska Du pre du Chateau'. After a year also 'Cascha Du pre du Chateau' joined the family. For the first time we had 3 Borzois.

Our tomcat 'Tist' accompanied us in 2008. After some getting used to , it all went well with the dogs.

In 2009 Eddy celebrated his 50th  birthday, after a long deliberation he got as gift a Borzoi....!!!!

... On paper anyway, because we didn't  yet found a brooding place.

We despirtaly wanted to have a White/grey Borzoi, after a some internet research we found in Switserland  'Sokolow'. That's how Iazora got in to our lives. As she grew older and the more people encouraged  us to do shows with her, we decided to do ceveral shows during the years. In that time she became Belgian, Dutch and International champion .

In 2012 Bliska passed away of a lung tumor. A big loss, because Bliska was my hug Borzoi.

2013 was for us an eventfull year, first I had for my birthday my dream as birthday gift, a whippet! 'Malinka' was born in February in Holland at the kennel 'Van de Razende Roeltjes'.

In March at 'Sokolow' in Switserland our Miloschka was born, so in May of that year we had 5 Borzois, 1 Whippet and a tomcat. Quiet a bunch not ?

But again in December that year we had to say goodbye to one of our loves , Zenca died at the age of 13. I Don't need to explain to a dog and pet lover how big the sadness is after such a loss. At that time you notice not much is left of your dog, than the memories you keep .

We decided to take the next step in this Borzoi adventure , we wanted to have offspring of Iazora, so in september 2014 Eddy and his friend Mil took Iazora and went up to Sweden for a coverag for Iazora met 'Borzowski's' Phenomenom. We were very happy when we noticed Iazora was pregnant . December 4th 2014, 8  healthy puppies were born.

Finaly 3 puppies stayed with us: Noriana, Nirina and Naysa. The other puppies left the nest and all got themselves a good home, we are very happy with that!

In januari 2016 we lost our Cascha at the age of almost 13 years.

In Februari 2017 our second whippet came,Perla. Perla's owner is Bart Scheerens (Boxing Helena), but she lives with us. She has addapted very good in Belgium and she loves to play with the borzoi's.

We lost our Tist, the cat in januar 2018. So at this point we have 5  Borzois and 2 whippets, a very Busy... but cozy (fuzzy) 'family '!

Our kennel  named ' Of Russian Dreams'  is chosen because our dogs are our 'Russian' dream and because our first nest was a dream that came true.

 

Wie zijn we : 

Wij zijn Eddy van Hoof en Bianca Bekers en wij leerden elkaar kennen in  de zomer van 1997. In  december 1999 kochten wij ons huis, waar we nu nog altijd wonen en na een grote verbouwing had Eddy een droom, terug een barzoi. Ik had nog nooit een ‘echte’ barzoi gezien en na enig speurwerk kwamen wij uit bij kennel ‘Wisinskaja’ in Putte. Ondertussen hadden we al besloten om 2 teven te nemen, een hond helemaal alleen als wij zijn werken, vonden we toch maar zielig. 22 December 2000 werd er een nestje geboren en wij gingen hoopvol kijken. We waren direkt verloren en kozen onze puppy’s. Zenca en Zoloschka kwamen begin maart 2001 naar ons thuis en hebben wij ons hart verloren aan ‘de’ barzoi. Na een jaar verloren wij Zoloschka aan een hartaderbreuk en bleef Zenca alleen achter.

Wij wilden zo snel mogelijk een andere barzoi erbij en wij kwamen bij kennel ‘Du pre du Chateau’ uit en kochten begin 2002 Bliska du pre du Chateau erbij. Na een jaar kwam dan ook Cascha du pre du Chateau en hadden wij 3 barzoi’s.

Onze kater Tist vergezelde ons in 2008. Met de honden ging dat, na een beetje wennen, heel goed.

 In 2009 werd Eddy 50 jaar en na lang wikken en wegen kreeg hij als verjaardagscadeau een barzoi!! Op papier dan toch want we hadden zo nog geen zicht op een nestje. We wilden heel graag een wit/grijze barzoi en na wat speurwerk op internet belanden we in Zwitserland bij ‘Sokolow’. En zo kwam onze Iazora in ons leven. Naarmate zij ouder werd, en mensen ons aanmoedigde om shows te doen met haar, hebben we met Iazora verschillende shows gedaan en is zij intussen Belgisch, Nederlands en Internationaal kampioen.

In 2012 stierf onze Bliska aan een longtumor. Een groot verlies, want Bliska was mijn knuffelbarzoi.

2013 was voor ons een bewogen jaar, eerst kreeg ik voor mijne verjaardag mijn droom, een whippet!! Malinka werd in februari in Nederland geboren bij kennel ‘Van de Razende Roeltjes’. In maart werd bij ‘Sokolow’ in Zwitserland onze Miloschka geboren en wij hadden in mei 2013 5 barzoi’s en 1 whippet. Een leuk gezelschap. Maar in december stierf Zenca op een leeftijd van bijna 13 jaar. Aan een hondenliefhebber moet ik niet uitleggen hoe groot het verdriet is na zo’n verlies en ineens besefte wij dat er niets meer over blijft van uw overleden honden buiten uw herrineringen.

 Dus wilden wij graag nakomelingen van Iazora en in september 2014 vertrok Eddy met Mil en Iazora naar Zweden voor een dekking met Borzowski’s Phenomenon. Heel gelukkig waren wij toen wij ontdekten dat Iazora zwanger was en op 4 december 2014 werden 8 gezonde puppy’s geboren. 3 Puppy’s zijn uiteindelijk bij ons gebleven, Noriana, Nirina en Nasya. De andere puppy’s hebben allemaal een hele goede thuis gekregen en daar zijn wij heel gelukkig mee. 

In januari 2016 verloren wij onze Cascha op een leeftijd van bijna 13 jaar.

In februari 2017 kwam onze 2e whippet, Perla. Perla's eigenaar is Bart Scheerens (Boxing Helena) en voorlopig woont zij bij ons. Ze  heeft zich al goed aangepast in Belgie en speelt graag met de barzoi's.

Tist, de poes is plotseling gestorven op 29 januari 2018.  Momenteel  hebben wij 5 barzoi’s en  2 whippets. Een drukke, maar gezellige ‘familie’.

Onze kennnelnaam ‘of Russian Dreams’ hebben wij gevonden omdat onze honden onze ‘russische’ droom zijn en ons eerste nestje een droom was die uitkwam.